STOP BETAALD PARKEREN

VRAGEN BETAALD PARKEREN

Op 17 maart is er een vragenlijst gemaild naar de gemeente Rotterdam. Hierin staan kritische vragen over betaald parkeren in IJsselmonde en potentiële gevolgen daarvan. Ook is deze vragenlijst gedeeld met wethouder Vincent Karremans. De ombudsman van Rotterdam is ingeschakeld om te zorgen dat we antwoorden krijgen! Hieronder zie je de vragen die gesteld zijn.

 

Heeft de gemeente onderzocht of er daadwerkelijk parkeeroverlast is in elke wijk en door wie dit wordt veroorzaakt? Feyenoord-supporters, forenzen die in de wijk parkeren etc. Is er inzicht in het aantal klachten per (deel)wijk?

Heeft de gemeente onderzocht of betaald parkeren effectief is om parkeerdruk tegen te gaan? Wat zijn de resultaten hiervan als dit onderzocht is? Zijn er geen betere oplossingen of alternatieven die net zo goed werken? In Rotterdamse wijken waar betaald parkeren is ingevoerd zeggen bewoners geen effect te zien op de parkeerdruk. Heeft de gemeente na invoering de parkeerdruk gemeten? Zo ja wat zijn de resultaten, zijn de bewoners ook gevraagd of betaald parkeren effect heeft gehad? Indien de gemeente het niet heeft gemeten hoe weet zij of dit effectief is tegen parkeerdruk?

Waterbedeffecten wordt veelvuldig genoemd door de gemeente om verschuiving van parkeeroverlast tegen te gaan. Maar is er ook gekeken of de parkeerkosten door elke wijk gedragen kan worden? In achterstandsbuurten is het gemiddelde inkomen fors lager dan bijvoorbeeld het centrum. Deze mensen worden onevenredig hard geraakt (lees ook verder over parkeervergunningen, parkeerkosten voor de oppasser, parkeerkosten om te sporten etc.). Waterbedeffecten of parkeeroverlast zijn de minste van hun zorgen. Elke maand genoeg overhouden is belangrijker! Heeft de gemeente hierover nagedacht?

De gemeente stelt dat parkeeroverlast voornamelijk komt door (sport)evenementen in De Kuip? Waarom krijgen de bewoners de rekening gepresenteerd? Indien dit door evenementen in de kuip komt moet stichting de kuip / Feyenoord de rekening betalen en oplossingen aandragen. Dit is de omgekeerde wereld waar het slachtoffer nu dubbel wordt gestraft en de dader/veroorzaker gaat vrijuit. Waarom is dit zo opgesteld?

Waarom is er gekozen om betaald parkeren 7 dagen in de week in te voeren van 9:00-23:00? Vooral als de gemeente stelt dat dit komt door (sport)evenementen in de kuip? Feyenoord speelt gemiddeld 1 x in de 2 weken thuis. Om betaald parkeren 7 dagen in de week in te voeren voor iets wat maar 1 x in de 2 weken speelt is waanzin. Dit is een onevenredige maatregel. De vergelijking een hele arm amputeren terwijl een vinger ziek is past hier perfect. Graag de reactie van de gemeente hierop?

Waarom zijn de tijden zo opgesteld voor betaald parkeren, wat is de onderbouwing hiervan (9:00-23:00)? In de meeste wijken is het dagelijks na 20:00 leeg op straat en de meeste mensen zijn dan al thuis. Rotterdam gaat veel verder dan andere steden. Ter vergelijking Den haag heeft in veel wijken van 18:00-24:00 betaald parkeren ingevoerd. Nog een voorbeeld, op 5 minuten afstand van station Amsterdam Sloterdijk is er betaald parkeren tot en met 19:00. Rotterdam gaat veel verder, waarom is dit? Dit is schieten op een mug met een kanon oftewel een onevenredige maatregel.

Strookt dit met een lange termijnvisie voor IJsselmonde? IJsselmonde is sterk aan het vergrijzen, een kwart van de bevolking is 45+ jaar. De wijk heeft behoefte aan jonge gezinnen. Door betaald parkeren in te voeren, jaag je jonge gezinnen juist weg. Bij huishoudens met jonge kinderen wordt er vaak door een naaste thuis (opa/oma of oom/tante) opgepast. In zulke doorsnee situaties komt er minimaal (1 dag in de week) EUR 21.12 per maand aan parkeerkosten bij voor de oppasser (gerekend met bezoekersvergunning). Deze huishoudens worden hierdoor extra hard getroffen met onnodige maandelijkse kosten. Dit loopt rap op, als er 2 dagen in de week wordt opgepast zijn de maandelijkse kosten EUR 42.24 en bij 3 dagen is dit EUR 63.36. Deze kosten komen boven op de parkeervergunningen van EUR 97.60 en EUR 265.20 per jaar. Hoe is dit beleid gericht om jonge gezinnen aan te houden en/ of aan te trekken. Dit heeft direct impact op de leefbaarheid van IJsselmonde. Indien er geen jonge gezinnen worden aangetrokken zal de wijk doodbloeden. Wat is de reactie van de gemeente hierop?

Sportverenigingen zijn belangrijk om jongeren en volwassenen aan het bewegen te krijgen. Dit is goed voor de gezondheid en om ons zorgstelsel betaalbaar te houden. Deze sportverenigingen hebben leden die woonachtig zijn binnen en buiten de wijk. Plotsklaps moeten deze leden naast de contributie, parkeerkosten betalen om te gaan sporten. Dit is vaak hoger dan de jaarlijkse contributie. Indien je gemiddeld 2,5 uur in de week sport (beweegrichtlijn), zal je EUR 249.60 per jaar kwijt zijn aan parkeerkosten (2,5 x 1,92 x 52). Dit zal zeker zorgen voor een vermindering van het ledenaantal in tijden waar sportverenigingen al kampen met een terugloop in leden. Veel sportverenigingen zullen hierdoor omvallen. Heeft de gemeente hierover nagedacht? Wat is de reactie/oplossing van de gemeente? Hieronder ook een link waar dit vermoeden wordt bevestigd. https://dagblad010.nl/politiek/sportclubs-zwaar-gedupeerd-door-betaald-parkeren

De gemeente heeft de ambitie om Rotterdam als een echte sportstad neer te zetten. Hoe strookt dit met het beleid nu sportverenigingen door betaald parkeren dreigen om te vallen? Ook wordt (sport)subsidies aan jongeren in kansarme gezinnen nu deels tenietgedaan. Aan de ene kant wordt er geld gegeven d.m.v. subsidies aan de andere kant wordt dit weer afgepakt d.m.v. betaald parkeren. Heeft de gemeente hierover nagedacht?

Door de huidige woningcrisis wonen er genoeg jongvolwassenen noodgedwongen nog thuis. Een deel van deze mensen heeft hun auto nodig voor woon-werk verkeer omdat het OV geen goed alternatief biedt. Bijvoorbeeld door vroege of late wisseldiensten wanneer het OV nog niet opgestart is of werken in gebieden waar het OV niet toereikend is. De gemeente geeft maximaal 2 parkeervergunningen per adres. Indien huishoudens nu 3 auto’s per adres hebben, wat moeten deze mensen nu doen? Volle pond betalen of zijn ze gedwongen hun baan op te zeggen en hun auto weg te doen? Sommige van deze mensen werken in sectoren waar ze mensen hard nodig hebben (zorg, techniek etc.) Wat voor oplossing biedt de gemeente hun?

Bedrijven krijgen een maximaal aantal parkeervergunningen op basis van de KVK-registratie. Indien de vergunningen niet toereikend zijn voor het personeelsbestand, moet het bedrijf dit zelf ophoesten of nog erger de werknemer. Dit is extreem nadelig voor de bedrijvigheid in IJsselmonde en omstreken, zeker nu er werknemerstekorten zijn. Werknemers zullen hierdoor eerder geneigd zijn van baan te wisselen dan zelf de kosten te gaan betalen. Indien bedrijven dit zelf gaan vergoeden dan lopen de kosten enorm op waardoor een bedrijf minder concurrerend wordt met als gevolg faillissement of sluiting. Heeft de gemeente nagedacht over de gevolgen van bedrijvigheid in IJsselmonde en omstreken?

Scholen krijgen maximaal 50% van het personeelsbestand aan vergunningen. Veel leerkrachten in Rotterdam komen van buiten de wijk of zelfs van buiten Rotterdam. Indien een leraar dus straks zijn auto niet meer gratis kan parkeren, waarom zou hij/zij nog hier willen werken? In tijden van leraar tekorten zouden we het ze niet nog onaantrekkelijker moeten maken om in Rotterdamse wijken aan de slag te gaan. Wat voor oplossing biedt de gemeente hun?

Mensen in vitale beroepen (zorgmedewerkers, leerkrachten) waarbij de parkeerkosten niet volledig vergoed zullen worden gaan ergens anders aan de slag. Hoe wordt hiermee omgegaan? Worden zij ontzien? Deze mensen zijn broodnodig en er is een schreeuwend tekort aan dit soort mensen. Zij worden met open armen ontvangen in andere regio’s waar ze niet te maken hebben met parkeerkosten. Hoe wil de gemeente dit tegen gaan en deze mensen behouden voor de regio IJsselmonde en omstreken waar vergrijzing hard toeslaat?

Prinsenplein is een klein winkelstraatje in IJsselmonde met een blauwe zone. Veel wijkbewoners doen daar de boodschappen zodat ze de drukte van keizerswaard ontwijken en tevens gratis kunnen parkeren. Indien betaald parkeren wordt ingevoerd, dan zullen de meeste mensen uitwijken naar Keizerswaard (waar toch al betaald parkeren is en meer winkels zijn) of naar Bolnes, waar parkeren gratis is. Omrijden naar Bolnes is net geen 5 minuten, hiermee bespaar je direct EUR 1,92 per uur (2 pakken melk of 1 zak brood). Is hierover nagedacht? Wat zal er gebeuren met de omzet van deze winkels. Zullen ze nog bestaan wanneer een grote groep weg zal blijven? Heeft de gemeente hierover nagedacht?

Er zijn wachtlijsten ontstaan voor parkeervergunningen in wijken waar betaald parkeren is ingevoerd. Hoe gaat de gemeente om met een wachtlijst, waar moet je je auto laten als je nog geen vergunning hebt gekregen. Kan je een parkeerboete krijgen? Wat als je uiteindelijk geen vergunning krijgt omdat alle vergunningen zijn weggeven, ben je dan gedwongen je auto weg te doen?

De wijken worden opgedeeld in meerdere parkeerzones, dit heeft als ongewenst effect dat als je naar de andere kant van de wijk gaat voor boodschappen of bezoek, je opeens moet betalen voor parkeer. Terwijl je nog steeds in dezelfde wijk bevindt. Waarom is dit en hoe is dit te rechtvaardigen voor de wijkbewoner die opeens geconfronteerd wordt met nog meer parkeerkosten (naast de parkeervergunningen) in zijn of haar bloedeigen wijk?

Wordt betaald parkeren ingevoerd bij seniorencomplexen? Zo ja dan zullen senioren minder bezoek krijgen omdat visites nu eenmaal geld gaat kosten (bezoekersvergunning of geldende parkeertarief, het kost geld). In seniorenwijken waar betaald parkeren is ingevoerd zijn er minder visites. Hierdoor komen senioren in een sociaal isolement, dit maakt vele inspanningen van de gemeente om sociaal isolement tegen te gaan juist kapot. Met name in een vergrijsd buurt als IJsselmonde zal dit als een bom inslaan. Heeft de gemeente hierover nagedacht?

De gemeente heeft wijkraden opgericht zodat je als burger mag meedenken en beslissen. Hieronder de tekst wat op rotterdam.nl staat.
De wijkraden zijn het middelpunt in de samenwerking tussen de wijk en de gemeente. Via de wijkraad kunnen bewoners, organisaties en ondernemers bij de gemeente aandacht vragen voor dingen die zij belangrijk vinden in de wijk. De wijkraad vraagt wijkbewoners om mee te denken en mee te doen. De wijkraad brengt verschillende groepen in de wijk samen en luistert wat mensen in de wijk belangrijk vinden. De wijkraad zorgt er ook voor dat iedereen in de wijk mee kan doen.

De wijkraad heeft een negatief advies gegeven om betaald parkeren in te voeren. Bij een gemeentelijk besluit dat een groot impact heeft op de leefbaarheid van de wijk, wordt een wijkraad terzijde geschoven om toch dit beleid door te voeren. Hoe strookt dit met bovenstaande tekst?
Bewoners te laten denken dat ze kunnen meebeslissen maar daadwerkelijk alle adviezen en weerstand van burgers en wijkraden naast je neerleggen. Is dit niet onfatsoenlijk en onverantwoordelijk van de gemeente? Waarom neemt de gemeente het advies van bewoners en wijkraden niet over? Zij wonen immers daar en weten als geen ander wat de gevolgen kunnen zijn op de korte en lange termijn.

De gemeente is met een plan gekomen zonder te kijken of er parkeerdruk/overlast ook echt in elke wijk bestaat. Is er nut en noodzaak achter dit plan? Wat zijn de ongewenste effecten van betaald parkeren en weegt dit ook op tegen de voordelen. Wat doet dit met de leefbaarheid in elke wijk? Als dit in sommige wijken toch speelt, is maatwerk juist niet beter passend? Op bovenstaande vragen heeft de gemeente geen antwoord. Deze vragen zijn aan de ambtenaren gesteld (ambtenaren van Mobiliteit) die aanwezig waren tijdens de wijkraad vergadering van IJsselmonde op dinsdag 7 maart 2023. We hopen snel nog antwoorden te krijgen van de gemeente. We wachten met smart op een reactie.

Scroll naar boven